×

מדיניות פרטיות

תקנון למתן ו/או ביטול תרומה

– העמותה מאפשרת לגולשי האתר לתרום כסף לטובת פעילות העמותה באמצעות אתר זה , בדרך קלה, נוחה ומהירה על ידי שימוש בכרטיס אשראי (בין אם לתשלום יחיד ובין אם על ידי הוראת קבע חודשית).

– בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי, אשר לאחריה יקבל התורם תשובה מידית באשר לאישורה של העסקה או דחייתה. פעולת התשלום מאובטחת בתקנים המחמירים והנדרשים על ידי חברות הסליקה בישראל. עם אישור העסקה תישלח לגולש הודעת דוא”ל ובה קבלה בגין התרומה שביצע.

– מדיניות ביטול תרומה / עסקה: כל תורם אשר ביצע תרומה באתר האינטרנט יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/ואו לגביי ביטול העסקה. חשוב לדעת כי ע”פ חוק הגנת הצרכן 1981, ניתן לבטל כל עסקה  שנעשתה באתר בתוך30 יום מיום שבוצעה באמצעות פנייה בדוא”ל או באמצעות פניה טלפונית אלינו. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. תשומת ליבכם כי במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין פעולת הביטול או בעבור פעולת החיוב שבוטלה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. ככל והתורם יהיה מעוניין לשנות את סכום התמורה – העמותה תבצע שינוי של סכום התרומה על פי בקשת התורם.

– ככל ועסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה על אי ביצוע הפעולה. כדי להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה, במס’ הטלפון שבאתר.

– אנא מלאו את פרטיכם האישיים באופן מלא ומדויק, מילוי פרטים כוזבים בטופס התרומה או מתן פרטים שגויים בזדון מהווים עבירה פלילית. תורם או גולש שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

– העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה הבלעדית. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

העמותה מכירה בחובתה לשמור על פרטיות הגולשים והתורמים באתר. אנו מבטיחים כי העמותה לא תעביר את פרטי התורמים לאף גורם שלישי, מלבד חברת האשראי, וזאת לצורך ביצוע פעולת התרומה בלבד. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר (באמצעות דוא”ל) מידע על פעילותה ופרסום ניוזלטר בתחומי פועלה לגולשים אשר שמילאו את פרטיהם באתר. בכל הודעת דיוור תינתן לכם האפשרות להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 או לחילופין באמצעות פניה ישירה אל העמותה (באמצעות דוא”ל) לצורך הסרתכם מרשימת התפוצה.

כללי

– אני מאשר שגילי הוא לפחות 18 שנים, שקראתי את התקנון במלואו ואני מסכים לפעול על פיו,  על פי מדיניות האתר ומדיניות הפרטיות המצוינת בו.

– כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.