×

כל תרומה לאגודה הישראלית לכפרי ילדים אס.או.אס מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ע"ר 580030963

סליקה באמצעות סקיילר