×

על התוכנית

מרכז החירום הינו מתחם סגור בתוך הכפר אליו מגיעים ילדים בגילאים 3-13 אשר הוצאו מבתיהם בדחיפות בצו בית משפט בשל סיכון מיידי לשלומם. מקרים קשים של אלימות, התעללות, הטרדה, הזנחה או יתמות. הילדים מוּצָאים מבתיהם ישירות למרכז החירום ולאחר תקופה קצרה (3-6 חודשים) עוברים למסגרת קבע המתאימה להם. מרכז החירום משמש תחנת ביניים בין המשפחה הגרעינית ממנה הוצאו לבין מסגרת חוץ ביתית בה הם עתידים להיקלט. המרכז שלנו נותן מענה טיפולי מותאם ל17 ילדים. מטרת המרכז היא לספק לילד הגנה, אהבה ותמיכה, להרגיע את המצב המשפחתי, לבצע אבחון ולמצוא לכל ילד מסגרת ארוכת טווח המתאימה לו.

לאור הצורך בהגנה על הילדים ונוכח מצבם הרגיש, הם אינם יכולים להיקלט למסגרת בית ספרית רגילה. לפיכך אנו מפעילים במתחם "מרכז למידה וטיפול" בו ניתן לילדים מענה רגשי טיפולי ומענה חינוכי לימודי המחליף את בית הספר. הילדים נשארים עטופים, אהובים ומוגנים לאחר שהוצאו מבתיהם ללא התמודדות מיותרת עם אתגרים וקשיים נוספים, וללא חששות שיפגשו דמויות טראומטיות מהעבר. "מרכז הלמידה והטיפול" כולל כיתות, חדרי טיפול, חדרי צוות ושטח פתוח, וממוקם כולו כאמור בתוך "מרכז החירום". 

1

מרכז חירום

14 - 3

גילאים

חשיבות המרכז

מרכז החירום נועד על מנת לספק הגנה לילדים שחובת המדינה להגן עליהם ולמצוא עבורם, יחד עם משפחתם, דרך שתביא לתנאי מוגנות ראויים ביחסיהם עם בני משפחתם.

המרכז מאפשר לנו לתת מענה טיפולי רציף בכלל התוכניות שלנו המתחיל בגיל 3 במרכז החירום וכלה בגיל 25 בדירות המעבר של גשר לעצמאות.