×

כל התרומות לארגון כפרי ילדים SOS, מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ע"ר 111111111