פרוייקט חיזוק המשפחה בקהילה

לאחרונה החל לפעול פרויקט חיזוק המשפחה בקהילות בערד ומגדל העמק, תוך שיתוף פעולה הדוק עם עריות ו מנהלות בתי- הספר.

 

 

האגודה מפעילה מגוון של תכניות לחיזוק החוסן המשפחתי והתפקוד ההורי בקהילה בערד ובמגדל העמק. על מנת לחזק את כישורי הילדים והוריהם, וכדי להשאירם בחיק משפחתם. פעילות זו היא בבחינה של פעילות מניעתית ומבוססת על מחקרים המוכיחים כי גדילה בקרב המשפחה עדיפה. האגודה מפעילה את השירותים ביחד עם לשכות הרווחה, בערים ובאזורים הסמוכים לכפרים.

תכנית יהלו"ם לחיזוק המשפחה בערד

תכנית יהלו"ם פועלת בלב ערד ובשתוף צוות ייעודי מכפר נרדים. הסיוע ניתן למשפחות קשות יום ולפעילות המבורכת רתומים גורמים רבים: מחלקת החינוך, בתי הספר התעשייתי צור אורט ותיכון אורט צימטבאום, מנהלת מרכז הצעירים, מחלקת ההשמה למקומות עבודה ולהכשרה מקצועית, בנק הפועלים והשיטור הקהילתי.

במסגרת התכנית ניתן מענה פרטני לעשרות משפחות מוחלשות ולילדיהם. הסיוע ניתן למשפחות, שנקלעו למשבר בשל בעיות כלכליות, בעיות בזוגיות, מצבים רפואיים או נפשיים. הגורמים המעורבים מסייעים למשפחה בניטרול גורמי הלחץ ובחיזוק התפקוד ההורי.

ההורים מקבלים ליווי ואימון בכל הקשור לייעול משק הבית, ניהול חשבון הבנק, מידע על הזכויות המגיעות להן וכיצד ניתן לממשן. זאת ועוד הם מקבלים כלים המעודדים את המעורבות ההורית שלהם בבית הספר ובחיי ילדיהם. לפי הצורך מקבלות המשפחות סיוע כלכלי לרכישת מזון, בגדים לבית הספר וספרי לימוד. לילדים ניתן סיוע במסגרת הבית-ספרית ולאחר שעות הלימודים. הוא כולל: תמיכה בלימודים, תמיכה וסיוע רגשי, טיפוח תחומי עניין ופעילויות העשרה. חלקן של הפעילויות נעשה במשותף כדי לחזק את הקשר בין ההורים לילדים.

ליווי כל משפחה נמשך שנתיים כדי לבסס את הכלים הנרכשים וכדי להבטיח את מסוגלות ההורים והתא המשפחתי לחיים עצמאיים. בתום השנתיים ישמשו המשפחות דוגמא למשפחות נוספות המצויות במשבר אך נרתעות מתיוג שלישי בשל פניה לגורמי הרווחה. משפחות שיצלחו את המשבר ייהפכו למשפחות חונכות.

אנו תומכים כיום ב- 70 ילדים ובמשפחותיהם, הנמצאות במשבר ומתקשות לתפקד ולספק את הצרכים הבסיסיים של ילדיהן (רגשית, כלכלית וחינוכית). ההתערבות היא רגע לפני פירוק התא המשפחתי והוצאת הילדים למסגרת חוץ ביתית. במסגרת הפרויקט מקבלים ההורים: הדרכה, ליווי ואימון אישי לייעול משק הבית ולהעצמת תפקידם כגורמים משמעותיים בגידול ילדיהם לרבות ניהול חשבון בנק, עידוד מעורבות הורית בביה"ס ובחיי ילדיהם, היכרות עם זכויותיהם וסיוע בכתיבת מכתבים לגורמי חוץ בקהילה. הילדים ישתלבו בפעילויות חינוכיות-טיפוליות לאחר יום הלימודים במסגרת של מועדונית בה יינתן סיוע לימודי, תמיכה רגשית, ופעילויות פנאי והעשרה. בנוסף יקבלו המשפחות סיוע כלכלי ברכישת מזון, תלבושות לבית הספר וספרי לימוד. התכנית היא דינאמית ומשתנה בהתאם לצרכי המשפחה. הסיוע ניתן לכל משפחה לפרק זמן הנע בין שנתיים לשלוש.

חיזוק המשפחה בקהילה במגדל העמק

בכפר מגדים פועלת מועדונית לילדי מגדל העמק, המתגוררים עם משפחותיהם בעיר, הזוכים לחיזוק בלימודים, שיעורי העשרה ועוד. זאת, על מנת למנוע את נשירתם מבתיהם.

בנוסף, האגודה מפעילה פרויקט קהילתי בתחום המוסיקה לרווחת ילדי מגדל העמק ולטובת פיתוחם האישי והתרבותי.

בפרויקט חיזוק המשפחה בקהילה בערד

,

משפחה שהשתלבה בפרוייקט

חיזוק המשפחה במגזר הבדואי
כחלק מפעילות האגודה לחיזוק המשפחה, ולאור קרבת הכפרים לאזורי המגורים של הפזורה הבדואית בדרום, ולכפרי הבדואים שבצפון יזמה העמותה פעילות ייעודית לבדואים. היקף הצרכים שהתגלה בכפרים ובאזורי הפזורה הבדואית רב ונרחב. ילדים רבים מוגדרים כילדים בסיכון, הם סובלים מהזנחה בשל חיים במשפחות גדולות ובעלות הכנסה נמוכה, עקב מגורים בתנאים קשים, ובשל מחסור בשירותים קהילתיים.

פרויקט חיזוק המשפחה בשבט הבדואי- אבו-קרינט, בנגב (בתכנון) 

הפרויקט ילווה 73 ילדים בדואים והוריהם משבט אבו-קרינאט, המתגוררים בשטחי המועצה האזורית אבו-באסמה, ליד דימונה. הפרויקט מבקש לתת מענה להשלמת הצרכים של הילדים תוך שותפות חוזית עם הוריהם,  המקבלים ליווי והנחיה. האגודה תמפה את צרכי הילדים ובהתאם תבנה לכל ילד תכנית פרטנית של סיוע לימודי,  תמיכה רגשית ופעילויות פנאי והעשרה. המטרה היא להבטיח שהילדים יגדלו בתנאים המקדמים התפתחות תקינה, לשבור את מעגל המוחלשות ולעודד את שילובם בחברה המודרנית. המודל החינוכי-טיפולי מתבסס על שותפות מלאה עם גורמים במערכת העירונית והורי הילדים.