מועדוניות במגזר הבדואי של האגודה הישראלית לכפרי ילדים

כחלק מפעילות האגודה לחיזוק המשפחה ולאור קרבת הכפרים לאזורי המגורים של הפזורה הבדואית שבדרום, ולכפרי הבדואים שבצפון יזמה העמותה פעילות ייעודית לבדואים. היקף הצרכים שהתגלה בכפרים ובאזורי הפזורה הבדואית הוא רב ונרחב. ילדים רבים מוגדרים כילדים בסיכון. הם סובלים מהזנחה בשל חיים במשפחות גדולות, הכנסה נמוכה, מגורים בתנאים קשים, ובשל מחסור בשירותים קהילתיים.

הפעילות בקרב הקהילה הבדואית הפכה לאחת מפרויקטי הדגל של האגודה. שלוש המועדוניות הראשונות שהוקמו בשיתוף משרד הרווחה בכפרי הצפון, בחג'אג'רה, טבאש וכעבייה, הפכו לסיפור הצלחה. באמצעות המועדוניות זוכים הילדים למסגרת תומכת וסדר יום הכוללים ארוחה חמה, שעורי עזר, משחקייה, פעילות מאורגנת לשעות הפנאי, ובהתאם לצורך גם טיפול נפשי. השעות בהם שוהה הילד במסגרת תומכת, מחוץ לרחוב מעניקים לילד תחושה חיובית משום שיש מי שבוחר בו ומאמין ביכולתו. ניכר שינוי חיובי בהתייחסות ההורים לילדיהם, בשיפור היכולת של הילד ללמוד ושל תחושת מסוגלות באופן כללי.

העמותה מפעילה כיום מסגרת המשך לבוגרי המועדוניות במגזר הבדואי בצפון, הכוללת מערך שיעורי עזר. בתכנון העמותה הרחבת מסגרת זו בשיתוף גורם מקומי במטרה להגדיל את היקף התמיכה והסיוע לבני נוער מקרב המגזר הבדואי בצפון.

מועדוניות יום במועצה מקומית כעבייה אשר בעמק יזרעאל

המועדונית הראשונה בקרב האוכלוסייה הבדואית נפתחה בצפון בכפר הג'אגרה. המועדונית יפה, חמימה ומאובזרת, תמונות נאות על הקירות, מדפי ספרים, שטיחים ושולחנות עגולים עם כסאות סביב לכל ילד.

פנימיית יום זו, מטפלת בכ- 15 – 20 ילדים אשר באים מרקע סוציו אקונומי קשה, ממשפחות הנמצאות במצוקה כלכלית אשר מטופלות ע"י משרד הרווחה. הילדים מגיעים למועדונית בשעות הצהריים מבתי הספר, הם מקבלים ארוחה חמה במקום, מקבלים עזרה בהכנת שעורי הבית, משחקים במשחקי שולחן ומשחקים חינוכיים / התפתחותיים אחרים ועוד.

המועדונית זוכה לתמיכה עצומה בקהילה והנה גאוות הכפר, בתפעולה מעורבות משפחות הילדים ובמקרים רבים, אמהות הילדים מקבלות הדרכות ועזרה בנושאים שונים.

מועדונית נוספת הדומה במתכונתה, הוקמה על ידי האגודה בכפר הבדואי טבאש בבית יפהפה בסביבה פסטורלית ובה מטופלים מספר דומה של ילדים. גם מועדונית זו הנה גאוות הכפר.

בתאריך 25.10.2011 נפתחה מועדונית יום שלישת במועצה האזורית כעביה, בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה ומחלקת הרווחה המקומית,


מועדוניות בנגב
בשבט טראבין פועלות כיום שלוש מועדוניות טיפוליות ל 45 ילדים. בישוב דרגות מתוכנן פנימיית יום לילדים שלא למדו באופן קבוע במסגרות לימודיות, ובשבט אבו- קרינאט יתמוך הפרויקט בכעשרים ממשפחות השבט ובעשרות רבות מילדיהם. כל משפחה תלווה באופן פרטני וינתן לה סיוע מקיף תוך דגש על העצמת הנשים.

העמותה שוקדת על פיתוח מערך של שירותים למשפחות הפזורה שבדרום ובדגש על תושבים המתגוררים בכפרים שאינם מוכרים. בשתוף משרד הרווחה, המועצה האזורית אבו באסמה ונציגי שבט אבו-קרינאט התגבשה תכנית שתיתן מענה מקיף וכלים לבניית החוסן ההורי והתא המשפחתי.