תכנית חיזוק המשפחה של האגודה הישראלית לכפרי ילדים SOS

מסגרות תומכות של SOS ישראל לחיזוק המשפחה

" אנו פועלים בקהילה כדי לחזק משפחות, וכדי למנוע נטישה והוצאה של ילדים מביתם"
האגודה מפעילה מגוון של תכניות לחיזוק החוסן המשפחתי והתפקוד ההורי בקהילה בערד ובמגדל העמק. על מנת לחזק את כישורי הילדים והוריהם, וכדי להשאירם בחיק משפחתם. פעילות זו היא בבחינה של פעילות מניעתית ומבוססת על מחקרים המוכיחים כי גדילה בקרב המשפחה עדיפה. האגודה מפעילה את השירותים ביחד עם לשכות הרווחה, בערים ובאזורים הסמוכים לכפרים.
תכנית יהלו"ם לחיזוק המשפחה בערד
תכנית יהלו"ם פועלת בלב ערד ובשתוף צוות ייעודי מכפר נרדים. הסיוע ניתן למשפחות קשות יום ולפעילות המבורכת רתומים גורמים רבים: מחלקת החינוך, בתי הספר התעשייתי צור אורט ותיכון אורט צימטבאום, מנהלת מרכז הצעירים, מחלקת ההשמה למקומות עבודה ולהכשרה מקצועית, בנק הפועלים והשיטור הקהילתי.
במסגרת התכנית ניתן מענה פרטני לעשרות משפחות מוחלשות ולילדיהם. הסיוע ניתן למשפחות, שנקלעו למשבר בשל בעיות כלכליות, בעיות בזוגיות, מצבים רפואיים או נפשיים. הגורמים המעורבים מסייעים למשפחה בניטרול גורמי הלחץ ובחיזוק התפקוד ההורי.
ההורים מקבלים ליווי ואימון בכל הקשור לייעול משק הבית, ניהול חשבון הבנק, מידע על הזכויות המגיעות להן וכיצד ניתן לממשן. זאת ועוד הם מקבלים כלים המעודדים את המעורבות ההורית שלהם בבית הספר ובחיי ילדיהם. לפי הצורך מקבלות המשפחות סיוע כלכלי לרכישת מזון, בגדים לבית הספר וספרי לימוד. לילדים ניתן סיוע במסגרת הבית-ספרית ולאחר שעות הלימודים. הוא כולל: תמיכה בלימודים, תמיכה וסיוע רגשי, טיפוח תחומי עניין ופעילויות העשרה. חלקן של הפעילויות נעשה במשותף כדי לחזק את הקשר בין ההורים לילדים.
ליווי כל משפחה נמשך שנתיים כדי לבסס את הכלים הנרכשים וכדי להבטיח את מסוגלות ההורים והתא המשפחתי לחיים עצמאיים. בתום השנתיים ישמשו המשפחות דוגמא למשפחות נוספות המצויות במשבר אך נרתעות מתיוג שלישי בשל פניה לגורמי הרווחה. משפחות שיצלחו את המשבר ייהפכו למשפחות חונכות.
חיזוק המשפחה בקהילה במגדל העמק
בכפר מגדים פועלת מועדונית לילדי מגדל העמק, המתגוררים עם משפחותיהם בעיר, הזוכים לחיזוק בלימודים, שיעורי העשרה ועוד. זאת, על מנת למנוע את נשירתם מבתיהם.
בנוסף, האגודה מפעילה פרויקט קהילתי בתחום המוסיקה לרווחת ילדי מגדל העמק ולטובת פיתוחם האישי והתרבותי.
 • מועדונית יום לילדי מגדל העמק בכפר הילדים

  מועדונית במגדל העמק

  מסגרת חינוכית טיפולית משלימה לשעות אחר הלימודים הכוללת ארוחה חמה, סיוע בהכנת שיעורים, טיפול חברתי ואישי, מיועדות לילדים בסיכון בגיל 6 ועד12 ילדים המסגרת הינם בעל עורף משפחתי דל, הזקוקים להמשך ליווי ועבודה על עצמאות בכדי לצאת לעולם הגדול נטולי מערכות תמיכה. המעניקה סביבה תומכת וחמה, ארוחות, סיוע בהכנת שיעורים לילדים בסיכון מבלי לנתקם מסביבתם הטבעית. הפרויקו מופעל ע"י עירית מגדל העמק בסיוע כפר מגדים של SOS ישראל. עוד
 • מועדוניות במגזר הבדואי

  מועדונייות במגזר הבדואי

  המועדונית פועלות ארבעה ימים בשבוע תחת השגחתה של מדריכה מקצועית וסייעת וצוות קבוע שיקבל תמיכה מעובדת סוציאלית. במסגרת פעילות המועדונית, בכל מועדונית 15 ילדים אשר נהנים מעזרה מקיפה בלימודיהם ("הוראה משקמת", ארוחה חמה. עוד
 • פרויקט חיזוק הקהילה/חיזוק המשפחה בקהילה

  חיזוק המשפחה בקהילה

  הרציונל העומד מאחורי פרוייקט יזה בטווח המיידי הוא לתמוך במשפחות הנמצאות במשבר ומתקשות לתפקד בתחומים שונים.כגון: סיפוק צרכים בסיסיים של ילדיהם כולל הענקת שירותי בריאות וחינוך, קושי בהתמודדות עם קשיי הילדים וכדומה. עוד