תהליך הפרידה

קבוצה י"ב – תהליך סיום ופרידה סיום ופרידה מביאים עימם שינויים, התחלות חדשות ורגשות שונים... בסוף השנה הקרובה, כפר "נרדים" נפרד מ- 11 בוגרים ובוגרות י"ב. לקראת סיומה של תקופה רבת שנים בכפר עבור כל בוגר, החלטנו יחד עם שכבת י"ב ללוות אותם בשנת הסיום בתהליך קבוצתי לאורך השנה. במסגרת הקבוצה נלווה את הבוגרים ונקדיש מפגש שבועי קבוע, לסיכום השנים בכפר הילדים ומתבגרים - ניזכר יחד איתם בחוויות ובאירועים משמעותיים מהשנים בכפר. נחשוב יחד על העתיד והתוכניות להמשך הדרך – צבא, עבודה, מגורים, שאיפות ותוכניות. ועם כל הקושי נדבר על הסיום והפרידה – ממי חשוב לבוגרים להיפרד? איך נפרדים? מה מרגישים? ואיזה חותם היו רוצים להשאיר מעצמם בכפר בפרטים ובקבוצה. התחלנו בתהליך זה כדי לסייע לבוגרים שלנו בתהליך הכנה לקראת סיום פרק בחייהם והתחלת פרק חדש, אליו יוצאים עם "ארגז הכלים" שצברו לאורך השנים ב"נרדים". את הקבוצה מלוות ומנחות 2 עובדות סוציאליות של אשכול המתבגרים המלוות אותם גם בחיי היום יום בכפר לאורך השנים.